Szeretnénk díjazni a megbízhatóságot!

 

Mindazon lányok, akik a megbeszélt időpontjaikat és házirendünket betartva járnak hozzánk dolgozni, a következő szinteket érhetik el:

 

BRONZ Termin: Alapszint, az eddig is megszokott 50%-os leadó rendszerben. Ha a Termineden minden problémamentesen alakult, akkor szerezhted meg a BRONZ-státuszt.

 

EZÜST Termin: Akinek megvan a BRONZ-státusz, illetve a következő Terminét is problémamentesen teljesítette, a Termin végén megszerezheti az Ezüst-státuszt, azaz bonuszként megkapja a bevételének 5%-át. 

Itt azonban még nincs vége:

 

ARANY Termin*: Aki az előző két Termine alkalmával bizonyította megbízhatóságát, problémamentes aktuális Termine végén megszerezheti az ARANY-státuszt, ahol bonuszként megkapa a bevételének 10%-át.

Példa: Egy 2'000 sfr-os napon eddig 1'000 sfr volt a Tied. Ha mostantól ARANY Termined van, akkor 1'200 a Tiéd, vagyis 20%-kal többet keresel, mint eddig!

 

*) Arany Terminnel azokat szeretnénk jutalmazni, akik lojálisak hozzánk. Az a lány, aki olyan másik svájci helyen is dolgozik/dolgozott a kérdéses időszakot megelőző 6 hónapban, mely kevesebb mint 2 óra autóútnyi távolságra található a Luxescort bármely lakásától, nem kerülhet Arany Terminbe. 

 

Tudnivalók, Szabályzat:

 

Bónusz: Az EZÜST illetve ARANY Terminnel járó bónusz mindig a Termin végén kerül kifizetésre, addig a megszokott 50%-rendszerben számolunk el. 

 

Rendszeres Terminkérés a Luxescortnál: A bónusz rendszer annak jár, akinek 3 hónapon belül újra van Termin-je nálunk, aki többet van távol, az elveszti a megszerzett stàtuszt.

  

Megbeszélt Termin időpontok: Az előre megbeszélt időpontok napján való érkezés és távozást jelenti, ennek elmaradása esetén csak egyetlen magyarázatot fogadunk el: ha azt a járatodat törölték, amiről már elküldted a jegyedet és a következő járattal érkezel. 

 

Módosítás / Helyettes: A megbeszélt időpontok a Termined kezdete előtti második hétig módosíthatóak. Később, vagy a Termin alatt ez csak akkor lehetséges, ha találsz magad helyett egy másik lányt, aki megfelel a Luxescort "standard"-nak és helyetted a megbeszélt Termin időpontjain dolgozik. 

 

Házirend: Termin előtt kérünk mindenkit a házirendet tartalmazó sárga lap tanulmányozására és az abban foglaltak betartására.

 

Ezen szabályok nem betartásával elbukod a bónuszt és legközelebb BRONZ Terminnel kezdheted elölről.


A Luxescort-nál nem csak a pénz számít. Azon vagyunk, hogy maximálisan jól érezzétek magatokat. Luxuslakásaink környékén számtalan vásárlási lehetőség van, valamint könnyen és gyorsan megközelíthetőek tömegközlekedéssel. Minden munkához szükséges eszközt biztosítunk (óvszer, sikosító, szájvíz, stb.) és profi, több éves tapasztalattal rendelkező recisekkel dolgozunk együtt. Nincsenek rejtett levonásaink. Escortra mi viszünk a túlnyomóan törzsvendégekből álló vendégkörünkhöz Svájc leggazdagabb régióiban. Nálunk a vendégek csak Termin-re jöhetnek, ezért sokkal igényesebbek mint bárhol máshol. Ha valaki erőszakos, ápolatlan, vagy nem viselkedik megfelelően, azonnal kitiltásra kerül és nem kaphat több időpontot. Saját hirdetőportállal rendelkezünk: a fun6.ch, mely egyedülálló funkciókkal van ellátva (pl.: hirdetésed Magyarországon kitiltható). Elsőosztályú hírünk van a svájci médiában. Német származású, jogász főnökségünk svájci céggel nagyon jó kapcsolatot ápol a helyi rendőrséggel és hatóságokkal. Mi intézzük a bejelentéseteket, és ha lejárt a 90-napotok, további 30 napot hozzá, mindezt persze ingyen.  
Wir wollen Zuverlässigkeit belohnen!

 

Alle Mädchen, die zu den vereinbarten Zeiten zu uns kommen und wieder gehen sowie unsere Hausordnung beachten, können die folgenden Bonus-Stufen erreichen:

 

BRONZ: Grundstufe im üblichen 50% System. Sofern in diesem ersten Termin alles reibungslos funktioniert hat, erhält das Mädchen am Ende des Termins den BRONZ-Status.

 

SILBER: Wer BRONZ-Status hat und einen weiteren Termin ohne Beanstandungen absolviert hat, bekommt am Ende des Termins den SILBER-Status. Das Mädchen erhält einen Bonus in Höhe von 5% der erzielten Umsätze. Hier ist es noch nicht vorbei:

 

GOLD*: Wer in zwei vorangegangenen Terminen seine Zuverlässigkeit nachgewiesen hat, erhält am Ende des ordnungsgemäss abgeleisteten Termins den GOLD-Status und kann sich über eine Bonuszahlung in Höhe von 10% des erzielten Umsatzes freuen. 

Beispiel: An einem Tag mit einem 2'000 sfr Umsatz, hattest Du bisher 1'000 sfr verdient. Wenn Du aber GOLD-Status hast, dann verdienst Du 1'200 sfr bzw. 20% mehr!

 

*) Mit dem GOLD-Status möchten wir diejenigen Mädchen belohnen, die uns treu sind. Ein Mädchen, das an einem anderen Ort in der Schweiz arbeitet, der weniger als 2 Autostunden von einem der Luxescort-Apartments entfernt ist, kann keinen Gold-Status erreichen.

 

Die Luxescort-Bonus-Regeln:

 

Bonus-Auszahlungen: Die SILBER und GOLD Bonus-Auszahlungen erfolgen stets am Ende des vereinbarten Termins, bis dahin rechnen wir im üblichen 50%-System ab. 

 

Regelmässige Termine bei Luxescort: Am Bonussystem können nur solche Mädchen teilnehmen, die innerhalb von 3 Monaten einen weiteren Termin bei uns haben. Wer erst später wieder kommt, verliert den erworbenen Status.

  

Vereinbarte Termine: Ankunft und Abreise müssen am vereinbarten Tag erfolgen. Wir akzeptieren nur einen einzigen Entschuldigungsgrund: Der Flug wurde storniert und das Mädchen kommt mit dem nächsten Flug an.

 

Änderungen / Ersatz-Mädchen: Geplante Termine können bis spätestens zwei Wochen vor Beginn des Termins geändert werden. Spätere Änderungen oder Änderungen während des aktuellen Termins sind nur möglich, wenn das betreffende Mädchen uns ein anderes Mädchen vermittelt, das dem "Standard" von Luxescort entspricht und zum vereinbarten Zeitpunkt arbeitet.

 

Hausordnung: Vor Beginn des Termin muss die aktuelle Hausordnung zur Kenntnis genommen werden (gelbes laminiertes Blatt). Die Hausordnung ist unbedingt einzuhalten.

 

Die Nichtbeachtung der obigen Regeln führt zum Verlust des erworbenen Status. In einem neuen Termin kann das Mädchen wieder von vorne anfangen.


We want to reward reliability!

 

All the girls who come to us (and leave) at the agreed appointments and follow our house rules, can achieve the following bonus levels:

 

BRONZ: Basic level with the usual 50% system. If everything went problem-free in the first Termin, you will receive BRONZ status at the end of this period.

 

SILVER: If you have BRONZ status and have completed a second period without any complaints, you will receive SILVER status at the end of the second period. It means, that you'll receive a bonus of 5% of the generated revenue. Here it is not over yet:

 

GOLD*: If you have proven your reliability in two consecutive previous periods, you will receive GOLD status at the end of the smoothlay completed period and you will be able to enjoy a bonus payment of 10% of the generated revenue.

Example: On a day with a 2,000 chf revenue, you had earned 1'000 chf so far. But if you have GOLD status, then you earn 1'200 chf or 20% more!

 

*) With GOLD status we want to reward those girls who are loyal to us. A girl working in another location in Switzerland, less than 2 hours' drive away from one of the Luxescort apartments, cannot achieve GOLD status.

 

The Luxescort Bonus Rules:

 

Bonus payouts: The SILVER and GOLD bonus payouts are always made at the end of the agreed period, till then we make the usual 50% system.

 

Regular appointments at Luxescort: Only those girls,  who have another appointment within 3 months can take part of the bonus system. Whoever comes back later, loses the acquired status.

  

Agreed dates: Arrivals and departures must be on the agreed days. We accept only one excuse: The flight was canceled, and you arrive with the next possible flight.

 

Changes / replacement girls: Scheduled appointments can be changed no later than two weeks before the beginning of the Termin. Subsequent changes or modifications during the current period are only possible you arrange us another girl, which corresponds to the "standard" of Luxescort and works at the agreed time period.

 

House rules: Before the start of the Termin, the current house rules must be noted (yellow laminated sheet). The house rules must be adhered to.

 

Failure to comply with the above rules will result in loss of the purchased status. Next time, you can start all over again.